Wat is Kiwanis?

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs
Een serviceclub is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Kiwanis en zijn familie van clubs, met bijna 600.000 leden wereldwijd, werven meer dan 100 miljoen dollar per jaar en spenderen meer dan 18 miljoen vrijwilligersuren per jaar aan het versterken van gemeenschappen en het helpen van kinderen.

Een Kiwanis serviceclub heeft daarnaast vooral ook gezelligheid en persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen.

Kiwanis leden
Leden worden uit allerlei verschillende beroepen gerecruteerd, waardoor elke club een bonte verzameling van individuen vormt. Dit maakt het lidmaatschap extra interessant, vooral ook omdat al die verschillende leden met ieder hun eigen achtergrond en ervaring bijdragen aan de eerder genoemde gezelligheid, persoonlijke ontplooïing en het realiseren van onze gezamenlijke doelstellingen.

De zes doelstellingen van Kiwanis
Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: 'Behandel een ander
zoals je zelf behandeld zou willen worden'.
Positief werken aan kansen die op je af komen.
Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan
projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.
Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.
Geschiedenis
Kiwanis is een initiatief van twee inwoners van het Amerikaanse Detroit, die de eerste club oprichtten op 21 januari 1915. Oorspronkelijk zagen zij hun club als een verband van zakenlieden, maar al snel ging er meer belangstelling uit naar helpen van mensen die het minder hadden: service. In 1919 werd officieel besloten dat Kiwanis een serviceorganisatie voor de gemeenschap zou zijn.

De eerste Nederlandse club werd in 1965 in Amsterdam opgericht en Kiwanis Vught in 1987. In heel Nederland zijn er circa 2500 leden en in Vught zo'n 25.

Op 2 november 2007 werd de Stichting Kiwanis Fonds Vught opgericht.

Waar komt de naam Kiwanis vandaan?

De woorden 'NunKee-wan-is' vormen de basis van de naam Kiwanis en stammen uit de taal van de Ochipew Indianen, die leefden in de omgeving van Detroit. Ze worden waarschijnlijk het beste vertaald met: 'Wij hebben plezier - wij laten van ons horen'. In Nederland wordt de naam Kiwanis graag uitgelegd als 'Laat zien wie en wat je bent'.