Korte geschiedenis

Korte geschiedenis

Van Kern tot Club
 

25 maart 1987 Oprichtingsvergadering
Op 25 maart 1987 vindt de oprichtingsvergadering plaats van een tweede Kiwanis Club (KC) voor Den Bosch en omstreken. Vincent Olivers en Jean van Zinnicq Bergmann, beide oud-lid van KC 's-Hertogenbosch, zijn de oprichters.

De eerste diner vergadering is op 11 augustus van dat jaar in onze seat Eldorado in Vught en op 3 november wordt in aanwezigheid van de  landelijke gouverneur gekozen voor de naam 'Kiwanis Club Vught - De noordelijke Meierij'.

1 maart 1988 'PREFORMATIE'
Vanwege het bereiken van het aantal van 8 leden verleent de regionale luitenant-gouverneur onze club op 1 maart 1988 het eerste formele stadium van 'PREFORMATIE'. Onze sponsors, moederclubs KC Eindhoven en KC Tilburg, zijn hierbij vertegenwoordigd.

Op 2 februari hadden de clubleden per acclamatie en voor onbepaalde tijd Vincent aangewezen tot clubpresident en Jean tot secretaris-penningmeester.

7 mei 1991 Jaarlijkse presidentswisseling
Op verzoek van immediate past-president Vincent vindt er vanaf nu een  jaarlijkse presidentswisseling plaats, zoals gebruikelijk is na de eerste aanloop op weg naar het zogenaamde 'Charter' (het laatste formele oprichtingsstadium).

Arno Lelieveld is de tweede clubpresident met Jos van der Heijden als president-elect voor 1992-1993. Jean blijft secretaris-penningmeester.

3 december 1991 'FORMATIE-ORGANISATIE'
De luitenant-gouverneur reikt onze club het tweede formele stadium (bij 15 of meer leden) uit: de 'FORMATIE-ORGANISATIE'. 

De Projectencommissie licht het Charterproject toe. We hebben dan 16 leden, die voor het eerst ieder officieel een pin krijgen opgespeld, en 2 kandidaatleden. De leden hebben het heel gezellig onder elkaar en denken niet zo aan verdere groei. Voor het Charter zijn minimaal 25 leden nodig en een of meer gerealiseerde projecten met een gezamenlijke opbrengst van circa 10.000 gulden. 

In 1992 gaat de Chartercommissie onder leiding van Vincent aan het werk. De ledengroei gaat langzamer dan verwacht, maar het draaiboek met een begroting voor de Charterdag van circa 30.000 gulden krijgt steeds meer vorm. De verschillende elkaar opvolgende Projectencommissies voorzien in concrete plannen voor de Charterprojecten. De club draagt ook financieel behoorlijk bij aan landelijke Kiwanis projecten.

5 november 1994 'CHARTER'
Zaterdag 5 november 1994 is er een academische zitting en receptie in het gemeentehuis van Vught. Burgemeester Fred de Graaf spreekt ons geestig toe. Zijn opvolger,  Jan de Groot, landelijk Kiwanis bestuurslid en later lid van onze club, zit ook in de zaal.

De landelijk gouverneur reikt ons het 'CHARTER' uit en vanaf nu zijn we een zelfstandige KC met circa 25 leden.  De circa 10.000 gulden opbrengst van onze Charterprojecten gaat naar het Liliane Fonds en de muziekschool van Theater de Speeldoos. 's Avonds is er een swingend feest aan de IJzeren Man in Vught.