opbrengst lustrum

opbrengst lustrum

Stichting Leergeld Vught ontvangt donatie van €2500 van Kiwanis Vught in het kader van het 25 jarig bestaan van Kiwanis Vught.

Leergeld Vught is een vrijwilligersorganisatie, die zich richt op (schoolgaande) kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Leergeld Vught wil deze kinderen laten meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, om te voorkomen dat zij ook op sociaal vlak buitengesloten worden. Dit doet Leergeld Vught door materiële en financiële ondersteuning te bieden. Hiervoor is Leergeld Vught afhankelijk van giften, donaties en subsidies.

Kiwanis Club Vught is één van de trouwe donateurs en verwerft dit geld via anonieme sponsoren naast activiteiten, waaronder de Brabantse Haringparty.

 

Op de foto staan Liesbeth Blomjous bestuurslid en Otto de Vries penningmeester van Stichting Leergeld Vught en onze president Jean van Zinnicq Bergmann en de lustrumcommissie Giel Schuurmans en Peter Komen.

Deel deze post