Vergadering

Vergadering

De vergadering begint om 19.30 uur, ontvangst in de lounge vanaf 19.00 uur. 

Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 

 

Locatie (uiteraard):       

Brasserie Heidelust 

Kampdijklaan 80 

5263 CK Vught 

073-6103355 

 

 

De Agenda: 

 

1)     Opening

2)   Notulen vorige vergadering

3)     Bestuursmededelingen:  

welkom aan twee  aspirant leden: Raymond Goerts en Ayold van der Meulen.
 

4)     Terugblik op  Rally 14 mei

 

5)     Activiteiten cie, komende programma avond Lezing over Oekraïne

 

6)   Overige commissies (waaronder ontwikkeling nieuwe fund-raising projecten)

 

7)     Rondje Rogier 

 

8)     Sluiting vergadering 

Deel deze post