Dinervergadering

Dinervergadering

AGENDA Kiwanis vergadering 7 FEBRUARI 2023
1. Opening door de President, speciaal welkom voor Sjoerd
2. Notulen van de vergadering van 17-01-2023 (reeds in je bezit)
3. Decharge bestuur over boekjaar 2021-2022; verslag Kascommissie d.d. 30-01-2023 is reeds verstuurd
4. Bestuursmededelingen (eventueel)
5. Installatie Bart van Heijningen en Tim de Klerck
6. Commissies:
a. Update Running Dinner zaterdag 25 maart 2023 (JeroenvD en Raymond)
b. Update Koningsdag (Peter K)
c. Update Haringparty (Rogier M)
d. Update activiteiten (Tini)
7. Rondje ‘Rogier’ met aansluitend praatje door Jeroen Hilbrink
8. Sluiting
Informatie ter voorbereiding van de vergadering:
Ruud is gevraagd om foto’s van de leden te maken voor op de website (‘smoelenboek’). Alvast dank hiervoor Ruud!
VOORSTEL VOOR COMMISSIE’s INDELING:
• Social Media: Geert (vz); Bart; Edwin; Tim
• Running Dinner: Jeroen vD en Raymond
• Activiteiten (3e dinsdag): Tini (vz); Paul D; Coen; Jan S; Bart; Tim
• Beheer Website: Gérard
• Koningsdag: Peter K (vz); Rene B; Rene vA; Guus; Tjeerd; Geert; Bart; Jeroen H; Raymond; Tim
• Haring Party: Rogier M (vz); Edwin; Pete O; Rene vA; Rene B; Jeroen H; Ruud; Tim
• Rally 2024: Jan A (vz); Cor; Jeroen vD; Kurt-Jan; ?; ?
• Cabrio-rit 2023: Jan A (vz); Giel; ?; ?
• Kascontrole: Giel en Vincent
• Kerstdiner: Jean (vz); Gérard; Rene B; Raymond; Jeroen H; Ruud
• Kiwanis Kinderfonds: Guus (vz) en Jean
• (nieuwe) Goede Doelen: Kurt-Jan(vz); Paul D; Tjeerd; Cor; Geert; Bart

Deel deze post