Dinervergadering

Dinervergadering

Locatie (uiteraard):       

Brasserie Heidelust / Misverstant

Kampdijklaan 80 

5263 CK Vught 

073-6103355 

 

De Agenda: 

 

 

1.     Opening door de President. 

2.       Notulen vorige vergadering 6 december 2022.

3.       Bestuursmededelingen

4.       Evaluatie inzamelingsactie december 2022

a.       Sponsoring door Tjeerd (inzamelboxen) en Edwin (ontwerp en drukwerk)

b.      Advertentie en Facebook-campagne € 300,- uit clubkas 

5.       Installatie Tim de Klerck en Geert Luyendijk (Bart van Heijningen heeft zich afgemeld en wordt in de dinervergadering van 7 februari 2023 geïnstalleerd)

6.       Terugkoppeling (landelijke) Kiwanis Commissie ‘Anders’ (Jeroen vD)

7.       Indeling commissies

a.       Cie Running Dinner zaterdagavond 25 maart 2023 (Jeroen vD + Raymond)

b.      Cie Koningsdag 2023 (Peter Komen voorzitter)

c.       Cie Haringparty 2023 (Rogier Meeuwsen voorzitter)

d.      Cie Activiteiten (Tini Drijvers voorzitter) 

8.       Rondje Rogier + korte lezing Raymond over het bedrijf waarvoor hij werkt. 

9.       Sluiting 

Deel deze post