Dinervergadering

Dinervergadering

Brasserie Heidelust 

Kampdijklaan 80 

5263 CK Vught 

073-6103355 

De Agenda: 

1)     Opening 

2)     Notulen vorige vergadering

3)     Bestuurs-mededelingen

4)     Commissie bijdragen

      - In ieder feedback over Kerstdiner status en Haringparty ontwikkelingen

5)     Rondje Rogier 

6)     Sluiting vergadering

Deel deze post